“Release” the announcement of pingdingshan People’s Congress

2022-07-03 0 By

Announcement of pingdingshan People’s Congress (No.1) At the sixth session of the 11th Pingdingshan People’s Congress, Zhang Mingxin was elected Director of the Standing Committee of the 11th Pingdingshan People’s Congress on February 12, 2022.It is hereby announced.The 11th people’s congress, the sixth meeting of the presidium of pingdingshan city on February 12, 2022 Pingdingshan city people’s congress announced (no.2) pingdingshan sixth session of the eleventh people’s congress on February 12, 2022 election Ding Guohao, pingdingshan Dong Hansheng for the eleventh people’s congress standing committee, deputy director of the.It is hereby announced.Announcement of the Presidium of the Sixth Session of the eleventh Pingdingshan People’s Congress on February 12, 2022 (No.3)Ding Shaoge, Zhu Xiaozhe, Liu Junhui, Yang Han, Zhou Wanting and Huang Dongming were elected as members of the Standing Committee of the 11th People’s Congress of Pingdingshan City at the sixth Session of the 11th People’s Congress of Pingdingshan City on February 12, 2022.It is hereby announced.Announcement of the Presidium of the Sixth Session of the eleventh People’s Congress of Pingdingshan City on February 12, 2022 (No.4) Wang Anzhi was elected director of The Supervision Commission of Pingdingshan City at the sixth Session of the eleventh People’s Congress of Pingdingshan City on February 12, 2022.It is hereby announced.Presidium of the sixth Session of the eleventh People’s Congress of Pingdingshan City on February 12, 2022